Posted by & filed under .

Niger: chrześcijanie wstrząśnięci brutalnością muzułmanów