Posted by & filed under .

“Nie redukujmy encykliki wyłącznie do polityki ochrony środowiska”