Posted by & filed under .

Mekka: wielki imam proponuje reformę nauczania islamu