Kard. Parolin: potrzebujemy skuteczniejszych norm i nawrócenia serc

- Zaproszenie, które pozwalam sobie skierować do każdego, kto szuka odpowiedzi, to przeczytanie całego dokumentu i nie danie się zwieść szukaniu prawdy w jednej części, a nie w innej. Jedynie na podstawie ogólnej wizji i pełnej wiedzy o tym, co zostało zrekonstruowane z procesów decyzyjnych, które dotyczyły byłego kardynała McCarricka, będzie można zrozumieć, co się stało - napisał w oświadczeniu kard. Pietro Parolin.

Polub nas na Facebooku!

Watykański Sekretarz Stanu odniósł się do opublikowanego dziś raportu dotyczącego byłego kardynała, Theodore’a McCarricka, który w 2019 roku został usunięty przez papieża Franciszka ze stanu duchownego.

 

PRZECZYTAJ: Watykan opublikował raport w sprawie kard. McCarricka

 

“Publikujemy raport z żalem za rany, jakie te wydarzenia zadały ofiarom, ich rodzinom, Kościołowi w Stanach Zjednoczonych i Kościołowi Powszechnemu” – napisał Parolin. Wyjaśnia, że śledztwo zajęło aż dwa lata, ale dokładność raportu uzasadnia tak długi czas jego powstawania. Jednocześnie podkreśla, że w międzyczasie opracowano kościelne narzędzia, mające lepiej chronić małoletnich, aby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości: motu proprio Vox Est Lux Mundi, zmiany w zakresie sekretu papieskiego czy Vademecum na temat procedur postępowania w przypadkach krzywdzenia dzieci, opublikowanej w lipcu ubiegłego roku przez Kongregację Nauki Wiary.

“Lektura dokumentu pokaże, że wszystkie procedury, łącznie z mianowaniem biskupów, zależą od zaangażowania i uczciwości zainteresowanych osób. Żadna procedura, nawet najbardziej szczegółowa, nie jest wolna od błędów, ponieważ obejmuje sumienie i decyzje mężczyzn i kobiet. Ale Raport będzie miał również wpływ na to: sprawi, że wszyscy zaangażowani w takie wybory staną się bardziej świadomi wagi ich decyzji lub zaniechań” – pisze kard. Parolin.

Sekretarz Stanu cytuje “List do Ludu Bożego”, napisany przez papieża Franciszka w 2018 roku, w którym padają słowa: „Patrząc w przeszłość, żaden wysiłek, by błagać o przebaczenie i próbować naprawić wyrządzoną krzywdę, nigdy nie wystarczy. Patrząc w przyszłość, nie można szczędzić wysiłków, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, ale także do zapobiegania możliwości ich ukrycia i utrwalenia. Ból ofiar i ich rodzin jest również naszym bólem, dlatego pilnie musimy raz jeszcze potwierdzić nasze zobowiązanie do zapewnienia ochrony nieletnich i wrażliwych dorosłych.”

Kończąc, kardynał pisze, że “bólowi towarzyszy nadzieja” i dodaje: “Aby te fakty się nie powtórzyły, obok skuteczniejszych norm potrzebujemy nawrócenia serc. Potrzebujemy wiarygodnych pasterzy, którzy głoszą Ewangelię i wszyscy musimy być świadomi, że jest to możliwe tylko dzięki łasce Ducha Świętego, ufając słowom Jezusa: „Beze mnie nic nie możesz zrobić”.

 

ah, press.vatican.va/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ZE ŚWIATA

Bp Bätzing nadal uważa, że możliwa jest wspólnota eucharystyczna katolików i protestantów

Mimo wyraźnego sprzeciwu Watykanu bp Georg Bätzing, przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów, nadal twierdzi, że interkomunia z protestantami powinna być możliwa.

Polub nas na Facebooku!

Swoje stanowisko bp Georg Bätzing ponownie przedstawił w wystosowanym 8 listopada przesłaniu do Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). “Wspólnota w wierze, która jest już ekumenicznie widoczna na wiele sposobów, zmierza do jedności, która będzie mogła być doświadczana jako komunia w Eucharystii i Wieczerzy Pańskiej” – napisał bp Bätzing.

Wyraził on uznanie dla dokumentu opracowanego przez Ekumeniczną Grupę Roboczą teologów katolickich i ewangelickich (ÖAK), zatytułowanego „Wspólnie przy stole Pańskim” i zaznaczył, że ożywił on debatę na temat pozostałych otwartych kwestii na drodze do tego, co dokument nazywa „wzajemną gościnnością eucharystyczną” pomiędzy katolikami a protestantami. Zapewnił, iż podejmie wysiłki zarówno na forum niemieckiego episkopatu, jak i w jego dialogu z Rzymem, by „zapewnić intensywną dyskusję na ten temat i aby wyniki dialogów ekumenicznych zostały przeanalizowane i zastosowane”.

PRZECZYTAJ: “Jak być protestantem, skoro Jezus chce jedności?”

 

Stolica Apostolska nie wyraża zgody

Kongregacja Nauki Wiary wyjaśniła, że zajęła się sprawą po tym, jak 20 maja otrzymała z Kongregacji ds. Biskupów prośbę o ocenę tekstu „Wspólnie przy stole Pańskim”. Wcześniej Stanowisko Ekumenicznej Grupy Roboczej omówili niemieccy biskupi katoliccy na wiosennym zebraniu plenarnym oraz komisja ekumeniczna konferencji episkopatu.

Dokument „Wspólnie przy stole Pańskim” został oceniony krytycznie przez Stolicę Apostolską. We wrześniu br. Kongregacja Nauki Wiary zauważyła, że pomięto w nim kwestię dokładnego rozumienia Eucharystii i Wieczerzy Pańskiej, relacji między Eucharystią a Kościołem, kwestię posługi święceń oraz relację między Chrztem św. a Eucharystią. Zaznaczono, że w obecnym stanie rzeczy otwarcie na wspólnotę eucharystyczną z Kościołem ewangelickim w Niemczech stworzyłoby „nieuchronnie nowe przeszkody w dialogu ekumenicznym z Kościołem prawosławnym” poza granicami Niemiec.

Kongregacja wskazała, że również Konferencja Episkopatu Niemiec sama widzi „konieczność dalszego teologicznego pogłębienia niektórych zasadniczych tematów, takich jak kwestia rzeczywistej obecności Jezusa i pojęcie ofiary Eucharystii”. Wiąże się z tym także kwestia święceń kapłańskich oraz związek pomiędzy chrztem, Eucharystią i wspólnotą Kościoła. Opinię tę poparł także przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch.

CZYTAJ TEŻ: Watykan nie zgadza się na wspólnotę eucharystyczną katolików i protestantów

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap