Posted by & filed under .

Hiszpania nie wyklucza zamykania salafickich meczetów