Posted by & filed under .

Groźba śmierci w stronę kard. Toppo. “Nie boję się”