ZE ŚWIATA

Francuz i Australijka laureatami nagrody Ratzingera

Francuski filozof i teolog, prof. Jean-Luc Marion oraz Australijka, specjalistka w zakresie filozofii, filozofii polityki i teologii, prof. Tracey Rowland to tegoroczni laureaci Nagrody Ratzingera. Przyjmą ją z rąk papieża Franciszka 14 listopada w Watykanie – poinformował przewodniczący Rady Administracyjnej watykańskiej Fundacji Benedykta XVI/Josepha Ratzingera, ks. Federico Lombardi SJ.

Polub nas na Facebooku!

Prof. Jean-Luc Marion (ur. w Paryżu w 1946 r.), jest filozofem i teologiem. Studiował w École Normale Supérieure, był uczeniem Althussera, Derridy i asystentem F. Alquié. Od 1981 roku wykładał metafizykę w 1981 r. najpierw w Nanterre (Paryż X), a następnie od 1995 roku na Sorbonie (Paryż IV).

Refleksja Mariona rozwinęła się wokół dwóch podstawowych kierunków, historii filozofii i fenomenologii. W historii filozofii fundamentalne znaczenie mają jego wypowiedzi na temat Kartezjusza i historii metafizyki. Jednak zasadniczy jego wkład należy umieścić w dziedzinie fenomenologii, w nurcie w którym znajdują się również Lévinas, Ricoeur, M. Henry i Derrida, którego był też uczniem. W ślad za Lévinasem, Marion wypracował fenomenologię miłości i bytu jako daru, co ma swój najpełniejszy wyraz w dziele Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation.

Marion jest członkiem Akademii Francuskiej (2008), autorem licznych publikacji i redaktorem kilku prestiżowych czasopism naukowych. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Współpracuje obecnie z międzynarodowym magazynem Communio.

 

Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Prof. Tracey Rowland urodziła się 7 lipca 1963 r. w Australii, studiowała prawo, a następnie filozofię i filozofię polityki na uniwersytetach w Queensland i Melbourne. Posiada doktorat Uniwersytetu Cambridge na temat relacji między teologią XX wieku a ideą kultury, z odniesieniem w szczególności do filozofii Alasdair’a MacIntyre’a i teologii Henri’ego De Lubaca oraz Josepha Ratzingera.

W latach 2001 – 2017 była dziekanem Instytutu Małżeństwa i Rodziny Jana Pawła II w Melbourne. W tym samym czasie uzyskała licencjat kanoniczny i doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Obecnie prowadzi katedrę naukową teologii św. Jana Pawła II na Notre Dame University of Australia.

Wśród jej głównych dzieł znajdują się dwa poświęcone myśl J. Ratzingera i przetłumaczone na kilka języków: Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI (2008) i Benedykt XVI, Przewodnik dla zakłopotanych (2017). Opublikowała ponad 150 artykułów. Jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego magazynu Communio.

Jej działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje różne dziedziny teologii, w szczególności teologię fundamentalną, antropologię teologiczną i ekumenizm. Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

SPRAWDŹ: Z konta papieża zniknęło 26 milionów dolarów

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Polak proboszczem parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu

Ks. Tomasz Bartczak, kapłan diecezji włocławskiej od 2013 roku pracujący w Kazachstanie został proboszczem stołecznej katedry pw. Matki Bożej nieustającej Pomocy w Nur-Sułtan (dawnej Astanie). W minioną niedzielę 27 września odbyło się kanoniczne wprowadzenie w urząd.

Polub nas na Facebooku!

Jak podkreśla ks. abp Tomasz Peta z Kazachstanu, ks. Bartczak będzie dalej pełnił funkcję ekonoma diecezji. Chociaż wspólnoty w Kazachstanie nie są duże, to jednak obie funkcje są wymagające i odpowiedzialne, a ks. Tomasz ma wszystkie predyspozycje do podjęcia tych obowiązków.

– Z dniem 21 września objąłem funkcję proboszcza parafii katedralnej Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nur-Sułtanie stolicy Kazachstanu. Jest tu około milion dwieście mieszkańców. Są dwie rzymskokatolickie parafie. Katedralna obejmuję większą część miasta. Na milion dwieście mieszkańców praktykujących katolików, którzy w normalnych warunkach chodzą do kościoła na niedzielną Mszę św. to około 250 osób – wyjaśnia ks. Bartczak.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w związku z epidemią koronawirusa. Na dzień dzisiejszy kościoły w Kazachstanie mogą być otwarte, ale tylko dla indywidualnej modlitwy. W związku z tymi ograniczeniami nie można prowadzić normalnego duszpasterstwa. Ks. Bartczak zaznacza, że wyzwaniem na dzień dzisiejszy jest powoli wracać do normalności, zbierać, szukać ludzi, którzy od pół roku nie przychodzą na Mszę św., nie uczestniczą w życiu religijnym i odnajdywać się w tej nowej sytuacji. – Miejmy nadzieję, że gdy oficjalnie będzie już można zbierać się na Mszach św., nabożeństwach, na liturgiach to powoli życie parafialne odrodzi się, teraz następuje to jeszcze w bardzo małym stopniu – mówi nowy proboszcz.

Charakteryzując stojące przed parafią wyzwania, ks. Bartczak zauważa, w związku położeniem parafii w centrum stolicy, duszpasterstwem obejmuje ona nie tylko mieszkańców Nur-Sułtan, ale także ludzi, którzy przyjeżdżają z Kazachstanu za pracą, czy w celu załatwienia spraw urzędowych. Do stolicy przyjeżdżają również ludzie z zagranicy jako turyści, pielgrzymi, a także jako pracownicy, wykładowcy uniwersytetów itd. – W niedzielę w katedrze w normalnym porządku są trzy Msze św.: dwie w języku rosyjskim i jedna w języku angielskim. Jest też prowadzone duszpasterstwo w języku angielskim, przygotowanie do sakramentów, chrztów, ślubów, katecheza, tak żeby umożliwić obcokrajowcom uczestnictwo w życiu religijnym. W tym roku rozpoczęliśmy Msze św. w języku kazachskim – opisuje lokalną rzeczywistość duszpasterz. – Głównym zadaniem, które stoi przede mną, to zbieranie na nowo ludzi, którzy przez pandemię koronawirusa zniknęli z kościoła, z życia parafialnego. Mam nadzieję, że będziemy się powoli odradzać i będzie można wrócić do normalności, do działalności różnych grup, które są w parafii, zajęć z dziećmi, młodzieżą, katechizacji, przygotowania do sakramentów – tłumaczy ks. Bartczak.Ks. Tomasz Bartczak podczas posługi w Kazachstanie pełnił m.in. funkcję kustosza narodowego sanktuarium maryjnego w Oziornoje, a od kilku lat jest ekonomem diecezji odpowiadającym za sprawy materialne

 

ah, diecezja.wloclawek.pl/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap