Posted by & filed under .

Franciszek: “Moja myśl biegnie ku umiłowanemu narodowi ukraińskiemu”