Donbas. Dwuletnia pomoc w cieniu wojny zrealizowana przez Fundację Most Solidarności i Caritas Mariupol

„Nie zostawiajcie nas!” Projekt był odpowiedzią na tragiczną sytuację mieszkańców wiosek znajdujących się w strefie linii rozgraniczenia pomiędzy Ukrainą a republikami Doniecką i Ługańską. Potężna emigracja związana z działaniami wojennymi spowodowała wyludnienie i zapaść ekonomiczną oraz socjalną regionu. Samotni ludzie starsi, opuszczeni często przez członków rodzin, zostali pozbawieni dostępu do wielu usług, a ich życie … Czytaj dalej Donbas. Dwuletnia pomoc w cieniu wojny zrealizowana przez Fundację Most Solidarności i Caritas Mariupol