Posted by & filed under .

“Dla Europy Wschodniej koniec wojny był kolejnym zniewoleniem”