Czeski biskup Tomáš Holub wyzdrowiał z COVID-19

Biskup Tomáš Holub poinformował na Twitterze o powrocie do zdrowia po chorobie wywołanej koronawirusem. – Proszę Boga za nasze społeczeństwo o mądrość i odpowiedzialność! – napisał ordynariusz diecezji pilzneńskiej.

Polub nas na Facebooku!

O zarażeniu COVID-19 biskup Holub dowiedział się 12 września. Jak napisał na swoim Twitterze, kiedy tylko dowiedział się o możliwości kontaktu z osobą chorą, od razu udał się na dobrowolną kwarantannę, jeszcze zanim otrzymał pozytywny wynik wymazu. W tym czasie, jak informował rzecznik diecezji, kwarantanną objęte było 30 osób, z czego 20 stanowili księża.

18 września bp Holub napisał do księży, diakonów i wiernych diecezji pilzneńskiej list, w którym zwraca uwagę, że sytuacja epidemiczna w Czechach jest dynamiczna i jeszcze nie zmierza w dobrym kierunku. Również moje osobiste doświadczenia z tą chorobą skłaniają do ostrożności i ostrzegają przed niedocenianiem obecnej sytuacji – napisał biskup. Podkreślił, że nie chce szerzyć paniki ani sprzeciwiać się słowom “Nie lękajcie się”, ale wskazał, że wyrazem miłości bliźniego jest także rozwaga i odpowiedzialność. Z tej racji biskup udzielił ponownie osobom starszym dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy. – Jednocześnie wzywam wszystkich księży, aby używali środków dezynfekujących, zwłaszcza przed każdą Komunią Świętą – dodał w liście biskup Holub i prosił o uszanowanie chęci wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę, a wiernym zalecił powstrzymanie się od podawania ręki na znak pokoju. Na zakończenie pobłogosławił wszystkim i podkreślił, że nie może doczekać się spotkania z nimi po zakończeniu izolacji. – Tęsknię za Wami! – wyznał biskup w ostatnich słowach listu.

W poniedziałek we wpisie na Twitterze biskup napisał, że otrzymał negatywny wynik badania i podziękował wszystkim, którzy myśleli o nim i wspierali go. Zapewnił także o modlitwie za tych, którzy przechodzą chorobę ciężej oraz za osoby, które się nimi opiekują.

 

 

Bp Tomáš Holub jest ordynariuszem diecezji pilzneńskiej od 2016 r. Jego zawołaniem biskupim są słowa z listu św. Jana: “Kto miłuje, zna Boga”. Ma 53 lata.

 

os, KAI, bip.cz/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ZE ŚWIATA

Watykan nie zgadza się na wspólnotę eucharystyczną katolików i protestantów

Watykan udzielił uzasadnionej teologicznie odmowy wzajemnego zapraszania katolików i protestantów do wspólnoty eucharystycznej. Kongregacja Nauki Wiary w liście do biskupów niemieckich poinformowała, że różnice w rozumieniu Eucharystii i urzędu kościelnego między katolikami i ewangelikami są „jeszcze tak istotne", że w chwili obecnej interkomunia jest wykluczona. Nie ma też podstaw do „indywidualnej decyzji sumienia”.

Polub nas na Facebooku!

Do listu załączone jest wyjaśnienie teologiczne, krytycznie analizujące poszczególne punkty dokumentu Ekumenicznej Grupy Roboczej teologów katolickich i ewangelickich (ÖAK).

W ten sposób Kongregacja Nauki Wiary wyraziła swoje zastrzeżenia wobec wspólnego dokumentu ÖAK dotyczącego interkomunii katolików i ewangelików. Ogłoszony we wrześniu 2019 roku tekst „Wspólnie przy stole Pańskim”, którego sygnatariuszem był m.in. bp Bätzing, miał przyczynić się do przełamania wieloletniej „blokady”. Niedawno bp Bätzing zapowiedział, że ten model zostanie zastosowany na Ekumenicznym Zjeździe Kościołów w przyszłym roku we Frankfurcie.

Cytowany przez agencję KNA list z datą 18 września podpisali kard. Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz jej sekretarz abp Giacomo Morandi. Ich zdaniem niemiecki dokument „w sposób niedostateczny wyjaśnia” kwestie „katolickiego pojęcia Kościoła, Eucharystii i urzędu”. W obecnym stanie rzeczy otwarcie na wspólnotę eucharystyczną z Kościołem ewangelickim w Niemczech stworzyłoby „nieuchronnie nowe przeszkody w dialogu ekumenicznym z Kościołem prawosławnym” poza granicami Niemiec.

Konkretnie Watykan uważa, że niedoceniana jest „relacja między Eucharystią a Kościołem”. Nie zostały też wystarczająco docenione „zasadnicze i niezbędne twierdzenia teologiczne” Soboru Watykańskiego II (1962-1965) oraz wspólna tradycja z prawosławiem. W tekście nie znalazło wyrazu rozumienie Eucharystii i posługi, które nie raz było wyrażane na międzynarodowych forach dialogu katolicko-luterańskiego.

Kongregacja wskazała, że również Konferencja Episkopatu Niemiec sama widzi „konieczność dalszego teologicznego pogłębienia niektórych zasadniczych tematów, takich jak kwestia rzeczywistej obecności Jezusa i pojęcie ofiary Eucharystii”. Wiąże się z tym także kwestia święceń kapłańskich oraz związek pomiędzy chrztem, Eucharystią i wspólnotą Kościoła.

Kongregacja Nauki Wiary wyjaśniła, że zajęła się sprawą po tym, jak 20 maja otrzymała z Kongregacji ds. Biskupów prośbę o ocenę tekstu „Wspólnie przy stole Pańskim”. Wcześniej Stanowisko Ekumenicznej Grupy Roboczej omówili niemieccy biskupi katoliccy na wiosennym zebraniu plenarnym oraz komisja ekumeniczna konferencji episkopatu.

Rzecznik Konferencji Biskupów Niemieckich Matthias Kopp potwierdził, że list z Watykanu wpłynął i będzie przedmiotem dyskusji na jesiennym zebraniu plenarnym episkopatu w przyszłym tygodniu w Fuldzie.

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap