Anglikańscy biskupi apelują o zakaz broni jądrowej

Ponad 30 biskupów anglikańskich podpisało się pod listem wzywającym rząd Wielkiej Brytanii do podpisania oenzetowskiego Traktatu o Zakazie Broni Jądrowej. Wśród sygnatariuszy są dwaj arcybiskupi: Justin Welby z Canterbury i Steven Cottrell z Yorku.

Polub nas na Facebooku!

W liście, opublikowanym na łamach tygodnika „The Observer” z 13 listopada, anglikańscy hierarchowie cieszą się, że traktat wejdzie w życie 22 stycznia 2021 r., gdyż ratyfikowała go wystarczająca do tego liczba państw. „Zobowiązujemy się do modlitwy i działania, aby ta ratyfikacja rzeczywiście pomogła położyć kres broni jądrowej w przyszłości” – zadeklarowali biskupi.

Wyrazili ubolewanie z powodu faktu, że Wielka Brytania, podobnie jak inne państwa posiadające broń jądrową, nie podpisała jeszcze traktatu. Wezwali rząd, by to zrobił, „dając w ten sposób nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dążą do pokojowej przyszłości”.

Jednocześnie ponowili swe poparcie dla działalności Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej.

Traktat o Zakazie Broni Jądrowej został uchwalony w 2017 r. Za jego przyjęciem głosowało 122 państw członkowskich ONZ, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się. 69 pozostałych państw (w tym wszystkie, które posiadają broń jądrową) nie wzięło udziału w głosowaniu.

SPRAWDŹ: Francuski minister ostrzega katolików gromadzących się przed kościołami

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Mija 100 lat od legalizacji aborcji. Zginęło 2,5 miliarda dzieci

18 listopada minie 100 lat od wprowadzenia aborcji w Związku Radzieckim. „Zgodnie z wyliczeniem szacunkowym w ciągu ostatniego stulecia w łonach matek zginęło co najmniej dwa i pół miliarda dzieci” – informuje Ewa Kowalewska z Human Life International Polska.

Polub nas na Facebooku!

18 listopada 2020 roku mija niechlubna, setna rocznica legalizacji aborcji w wymiarze międzynarodowym” – informuje w specjalnym komunikacie w imieniu Human Life International Polska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Ewa H. Kowalewska.

Aborcja 18 listopada 1920 roku została wprowadzona w Związku Radzieckim decyzją Narodowych Komisji Ochrony Zdrowia pt. „O ochronie zdrowia kobiet w sowieckich szpitalach”, co było zgodne z założeniami programowymi Lenina z 1913 roku. Pisał on wówczas: „klasa robotnicza potrzebuje koniecznej zmiany wszystkich ustaw, które zakazują aborcji i antykoncepcji”. Ten właśnie program był realizowany przez władzę komunistyczną po objęciu przez niego władzy podczas Rewolucji Październikowej w Rosji – mówi Ewa Kowalewska zwracając uwagę, że komunizm uznaje niszczenie życia, tradycyjnej rodziny oraz wiary chrześcijańskiej za największe „osiągnięcia” rewolucji bolszewickiej. – Fakt ten jednoznacznie pokazuje, że propagowanie przerywania ciąży wyrasta z ideologii marksistowskiej – dodaje prezes Human Life International Polska.

 

Aborcje wprowadzały kolejne kraje

Z czasem kolejne kraje przyjmowały ustawodawstwo aborcyjne. Najpierw pod przymusem zrobiły to republiki ZSRR: Białoruś, Kazachstan, Turkmenistan, a w 1921 roku Ukraina, Gruzja, Armenia. Po II wojnie światowej tą samą drogą poszły: Szwecja (1946) i Japonia (1948). W latach 1955 – 57 ustawodawstwo to narzucono krajom przyłączonym do Związku Radzieckiego takim jak: Litwa, Łotwa i Estonia. Następnie pod naciskiem Rosji Sowieckiej zmieniono prawo w krajach tzw. bloku wschodniego: w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, Czechach i Rumunii (1956 rok). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku kolejno legalizowały aborcję kraje Europy Zachodniej i Azji. W USA stało się to w 1973 roku na podstawie precedensu sądowego Roe przeciwko Wade.

Zgodnie z wyliczeniem szacunkowym w ciągu ostatniego stulecia w łonach matek zginęło co najmniej dwa i pół miliarda dzieci – informuje Ewa Kowalewska zaznaczając, że ze względu na szokującą wielkość liczby aborcji wiele osób podaje zaniżone statystyki. Tymczasem Światowa Organizacji Zdrowia od lat siedemdziesiątych oficjalnie szacuje liczbę aborcji na świecie na ok. 50 mln rocznie. Obecnie zarówno agendy ONZ, jak rządy licznych krajów promują aborcję pod hasłem promocji zdrowia reprodukcyjnego i rozszerzają jej dostępność. Wywierają też potężne naciski na kraje słabo uprzemysłowione, aby w ramach pomocy humanitarnej wprowadzały aborcję w ramach usług zdrowotnych wbrew woli rządów i obywateli, np. w Ameryce Południowej – komentuje Ewa Kowalewska i dodaje, że ta smutna rocznica powinna skłaniać do poważnych przemyśleń, a osoby wierzące do modlitwy ekspiacyjnej za przelaną rzekę krwi.

Kościół katolicki w Kazachstanie podejmuje taką modlitwę we wszystkich parafiach stołecznej diecezji Astany w niedzielę 22 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla. Podobną modlitwę podejmuje też Kościół katolicki w Rosji. W katedrze w Moskwie adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała nieustannie przez 36 godzin w dniach 19-21 listopada. Na Białorusi modlitwa ekspiacyjna będzie się odbywać kolejno w wybranych parafiach wszystkich diecezji od godz. 18:00 w dniu 19 listopada do 9:00 rano 21 listopada. Można się też przyłączyć do modlitwy na żywo w Witebsku lub Mohylewie. Dołącza także Ukraina i Litwa. Modlić się będą w Austrii i we Francji. W USA przyłącza się centrala HLI z prezydentem ks. Bouquet.

Ewa Kowalewska zwraca uwagę, że Polska wyprzedziła wszystkich, gdyż modlitwa przebłagalna za grzech aborcji płynęła w dniach 1-8 listopada br. w ramach Różańca do Granic Nieba.

SPRAWDŹ: Przewodniczący Episkopatu dziękuje za decyzję Trybunału Konstytucyjnego

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap