Posted by & filed under .

Warszawa: święcenia biskupie ks. prał. Michała Janochy