Posted by & filed under .

Warszawa: Czeski kardynał otrzymał doktorat honoris causa