Posted by & filed under .

Rzecznik Episkopatu o przyjęciu Konwencji: to naruszenie podstawowych zasad cywilizacji