Posted by & filed under .

„Odwaga myślenia” tematem przewodnim 14. Dni Tischnerowskich