Posted by & filed under .

Łagiewniki: młodzi w trakcie ŚDM muszą tu doświadczyć obecności miłosiernego Chrystusa