Nasze projekty

Kim jest biskup koadiutor?

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa, czyli sukcesji, oraz ma specjalne kompetencje. Obejmie diecezję z chwilą sede vacante

Innymi słowy, biskup Romuald Kamiński stanie się biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej w chwili ukończenia przez abp. Henryka Hosera 75 lat, 27 listopada tego roku. Taką drogą został nominowany na metropolitę warmińskiego abp Józef Górzyński. W marcu 2015 został on koadiutorem archidiecezji warmińskiej, a w październiku 2016 stał się arcybiskupem warmińskim, z chwilą ukończenia przez poprzednika 75 lat.

Warto wspomnieć, że biskupowi Romualdowi Kamińskiemu nie będzie w myśl dekretu przysługiwał tytuł arcybiskupa koadiutora, jak to było w wypadku abp. Górzyńskiego, ponieważ diecezja warszawsko-praska nie jest archidiecezją. Abp Henryk Hoser jest arcybiskupem tytularnym.

Reklama

Charakter i prawa biskupa koadiutora określają kanony 403 – 411 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Na mocy swojej konsekracji biskupiej jest członkiem kolegium biskupów (kan. 336 KPK), ma prawo i obowiązek uczestniczyć w soborach ekumenicznych (kan. 339 KPK), w synodach partykularnych, synodach diecezjalnych, a także w obradach konferencji episkopatu. Jego prawa i obowiązki są szczegółowo określone w listach nominacyjnych. Ma te same obowiązki co biskup pomocniczy, czyli ma pomagać biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją, a także zastępuje go gdy jest nieobecny lub niedyspozycyjny. Zawsze powinien być mianowany wikariuszem generalnym.

Reklama

W przypadku, gdy biskup koadiutor obejmuje diecezję, osobiście, albo poprzez reprezentanta, przedstawia listy apostolskie swojej nominacji biskupowi diecezjalnemu, kolegium konsultorów i w obecności kanclerza kurii. Gdyby biskup diecezjalny był niedostępny lub ubezwłasnowolniony przedstawia swoje listy nominacyjne tylko kolegium konsultorów w obecności kanclerza kurii.

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę