Posted by & filed under .

KEP przed Synodem. “Stanowisko całkowicie wierne linii Jana Pawła II”