Posted by & filed under .

Dziś Boże Narodzenie grekokatolików i prawosławnych!