Posted by & filed under .

CBOS: po śmierci Jana Pawła II Polacy mniej religijni