Posted by & filed under .

Abp Hoser: ochrona życia to kwestia nauki, a nie światopoglądu