Posted by & filed under .

Abp Hoser: Nie możemy być obojętni wobec uchwalanego prawa