Posted by & filed under .

700 ewangelizatorów na tegorocznym Przystanku Jezus!