video-jav.net

Zjazd Gnieźnieński: warsztaty o migrantach i sytuacji parafii

Stosunek polskiej młodzieży do imigrantów, sytuacja parafii, postrzeganie obcych oraz spotkanie kultur i systemów wartości - to niektóre tematy poruszane podczas pierwszego dnia warsztatów towarzyszących X Zjazdowi Gnieźnieńskiemu

Polub nas na Facebooku!

Problem jak integrować obcych z lokalnymi społecznościami rozpatrywano zarówno z punktu widzenia przybyszów, jak i przyjmującej ich społeczności. Nie chodziło tylko o problem imigrantów, z którymi boryka się współcześnie Europa, choć i ten temat się pojawił. Starano się opisać sytuacje wyobcowania i odrzucenia. Doświadczenie to – jak przyznała prowadząca warsztaty dr Maria Rogaczewska z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – jest jednym z najbardziej charakterystycznych dla współczesnych „przemieszczających się” społeczeństw.

 

Uczestnicy, podzieleni na grupy, na podstawie osobistych doświadczeń, starali się scharakteryzować uczucia towarzyszące izolacji społecznej, wskazując jednocześnie na sposoby radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Jednym z nich – jak wskazali – jest wzmacnianie własnej tożsamości na różnych płaszczyznach.

 

Uczestnicy warsztatów, wspierani przez prowadzącą szukali obszarów wyobcowania w swoim najbliższym otoczeniu. Wskazywali na poczucie fizycznej i duchowej izolacji, które może być skutkiem zarówno odmienności rasowej, czy religijnej, jak i choroby, niepełnosprawności, starości, biedy. Zastanawiali się również, w jaki sposób pomagać takim osobom i jak prowadzić edukację uwrażliwiającą, która pomoże w integracji tych osób ze społecznością. Jak podkreśliła Maria Rogaczewska, im mniej ludzi wyobcowanych, tym lepiej dla świata.

 

Podczas warsztatu “Ukraińcy, Wietnamczycy, Syryjczycy – wolność w spotkaniu kultur i systemów wartości” zaprezentowano badania, jakie uczniowie przeprowadzili wśród 64 maturzystów z Gniezna i okolic. Na pytanie o możliwego partnera życiowego, spośród trzech wymienionych w badaniu przedstawicieli innych nacji – Ukraińców, Wietnamczyków i Syryjczyków – jedynie ci pierwsi zdobyli więcej niż 50 proc odpowiedzi na tak. Z kolei Wietnamczycy są narodem, którego kulturę młodzi Polacy poznaliby najchętniej.

 

Ponad połowa (54 proc.) nie zgadza się z opinią, że dzięki imigracji Polska staje się krajem ciekawszym. Jeszcze więcej badanych (64 proc.) uważa, że imigracja nie jest dobra dla naszego kraju.

 

“Młodzież boi się imigrantów, ten problem jest dla nich trudny” – mówił prowadzący warsztaty Krzysztof Stanowski, b. podsekretarz stanu w MEN i MSZ.

 

Uczestnicy warsztatów “Współczesna parafia – wspólnota ludzi wolnych” zastanawiali się na tym, jak odnowić życie własnej wspólnoty parafialnej. Ks. dr Janusz Giec z Uniwersytetu Szczecińskiego, proboszcz parafii św. Ottona z Bambergu w Szczecinie, który prowadził spotkanie, podkreślił w rozmowie z KAI, że celem spotkania było zdiagnozowanie, jak współczesna parafia kojarzy się przeciętnemu człowiekowi, niezaangażowanemu w życie parafialne. Okazało się, że są to najczęściej skojarzenia negatywne – wyjaśnił prowadzący warsztaty. Wskazał, że w diagnozie tej pomogli licealiści, którzy zaprezentowali swoje opinie o tym, czym dla nich jest ich parafia.

 

– Wielu uczestników wskazywało na kluczowe znaczenie wspólnoty, ale żeby stworzyć wspólnotę, trzeba tworzyć najpierw małe wspólnoty – grupy, które będą adresowane do konkretnych osób – powiedział ks. Giec.

 

Warsztat “Abyście byli jedno… Przebaczenie i pojednanie wyzwaniem dla dzisiejszego polskiego chrześcijaństwa” poprowadzili Monika i Marcin Gajdowie.

 

W jaki sposób sprzeciwiać się podziałom, jak budować autentyczną solidarność, która jest oparta na pojednaniu, a nie na “zamiataniu pod dywan”? – takie pytania stawiali prowadzący uczestnikom warsztatów.

 

– Przebaczenie jest czymś innym niż pojednanie – wyjaśnili Gajdowie. Jak dodali, “przebaczenie jest możliwe zawsze, zależy bowiem od jednej strony”. – Zawsze możesz przebaczyć – przekonywali.

 

Pojednanie z kolei zależy także od postawy drugiej strony, która może je uniemożliwić. – Nie zawsze możesz się pojednać i odbudować komunię – powiedzieli Gajdowie. Jednak – jak dodali – “zawsze możesz być człowiekiem pojednania”. – Nie jesteśmy zakładnikami tych, którzy nie chcą czy nie mogą się pojednać – podkreślili prowadzący.

 

Monika i Marcin Gajdowie wyjaśnili, że niezbędnym warunkiem pełnego pojednania jest wzniesienie się dwóch stron ponad swój własny, ograniczony punkt widzenia. To rozszerzenie perspektywy, zdaniem prowadzących, człowiek osiąga poprzez wchodzenie w perspektywę Bożą, obejmującą wszystkich i wszystko.

 

Monika i Marcin Gajdowie są małżeństwem od 1991 roku, mają czworo dzieci. Mieszkają w Bolechowie – małej wsi pod Goleniowem koło Szczecina. Monika Gajda jest pedagogiem specjalnym i choreoterapeutką. Marcin Gajda – lekarzem, teologiem, akolitą w trakcie formacji do święceń diakonatu. Oboje są terapeutami, rekolekcjonistami, autorami książek o wychowaniu i rozwoju człowieka. Założyciele fundacji Theosis, której celem jest wspieranie działań na styku psychologii i duchowości, w tym promocja Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (metody terapii praktycznie uwzględniającej duchowość chrześcijańską w pracy z pacjentem).

 

Podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego odbędzie się łącznie 18 Warsztatów chrześcijańskiej wolności.

 

X Zjazd Gnieźnieński odbywa się od 11 do 13 marca pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. W tegorocznym wydarzeniu, które otworzył prezydent Andrzej Duda, bierze udział 60 prelegentów z 10 krajów.

 

W spotkaniu uczestniczą ludzie kultury i polityki, działacze społeczni, ekonomiści i ludzie mediów. Do Gniezna przyjechali goście z Czech, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Francji, Szwajcarii oraz Włoch.

 

Obecni są m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, kardynałowie Kazimierz Nycz i Luis Antonio Tagle z Filipin, Nuncjusz Apostolski w Polsce, zwierzchnik Kościoła i Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk z Ukrainy.

 

Wydarzenie ma charakter ekumeniczny. Uczestniczą w nim przedstawiciele dziewięciu Kościołów chrześcijańskich, także przedstawiciele Żydów i Muzułmanów.

 

Trzydniowy międzynarodowy kongres jest pierwszym z ważnych wydarzeń w kalendarzu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.


am, bgk, mip, tk / Gniezno

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę "Miłosierdzie to imię Boga" - wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Kup teraz!

 

Słowa Papieża do Polaków i potwierdzenie pielgrzymki

Do naśladowania Chrystusa-sługi i świadczenia wobec innych Jego miłości zachęcił Ojciec Święty Polaków uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej. Również dzisiaj biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat dotyczący wizyty w Polsce papieża Franciszka

Polub nas na Facebooku!

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej

 

Z okazji najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, które odbędą się w Krakowie na zaproszenie najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej i polskich Biskupów, Jego Świątobliwość papież Franciszek uda się z duszpasterską wizytą do Polski w dniach 27-31 lipca 2016 roku.

 

Watykan, dnia 12 marca 2016


Oto słowa papieża skierowane do pielgrzymów polskich:

 

Witam serdecznie przybyłych na tę jubileuszową audiencję Polaków. Wpatrujemy się dzisiaj w Chrystusa, który objawia się nam w postaci pokornego sługi: «Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy» (Łk 22, 27). Naśladujmy Go, pamiętając, że tylko ten jest prawdziwym Jego uczniem, kto gotów jest służyć braciom podobnie jak On. Niech nasze życie będzie dla innych świadectwem Jego miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus obmywając stopy swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? […] Jeżeli Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi” (J 13, 12. 14). Tym szczególnym gestem „służby” Syn Boży ukazuje apostołom, a także nam sposób działania Boga. Zachęca nas do podjęcia „nowego przykazania” (J 13, 34), abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował, to znaczy, aż do oddania życia za braci. Miłość jest konkretną, pokorną służbą, jaką winniśmy okazywać jedni drugim. Wyraża się ona w dzieleniu się dobrami materialnymi, troską o potrzebujących, jest stylem życia, jaki nam Bóg sugeruje, jest drogą prawdziwego człowieczeństwa. Gest Pana Jezusa jest także zachętą do modlitwy, wzajemnego przebaczenia win, wyznania grzechów. Św. Augustyn ujął to w słowach: „Przebaczajmy sobie wzajemnie winy i za nasze przewinienia nawzajem się módlmy, i tak poniekąd wzajemnie umywajmy sobie nogi” (In Joh 58. 4-5). Niech ewangeliczny gest umycia nóg uświadomi nam, że być miłosiernym, jak Ojciec oznacza, by pójść za Jezusem drogą służby, posługi braciom.

 

W dzisiejszej audiencji uczestniczyli między innymi pielgrzymi z parafii św. Mikołaja z Chrzanowa oraz chór „Echo” obchodzących jubileusz 50. lecia.


st (KAI) / Watykan

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę "Miłosierdzie to imię Boga" - wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Kup teraz!