Posted by & filed under .

Przeor krakowskiego klasztoru oo. dominikanów – Paweł Kozacki OP, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie kapitularza na przeprowadzenie warsztatów oraz Stach Nowak OP