Posted by & filed under .

Kopernik udowodnił, że ziemia nie jest w centrum wszechświata, lecz kręci się wokół słońca. Każdy człowiek powinien przeżyć choć raz taki kopernikański przewrót w swoim życiu, że wcale nie jest pępkiem świata lecz jest skierowany na słońce, którym jest Chrystus.