Posted by & filed under .

Podział na ludzi wierzących i niewierzących nie jest właściwy, lepszy jest na ludzi modlących i niemodlących się. Można wierzyć, ale bez modlitwy nie ma więzi z Bogiem. Mogę wiedzieć, że dana osoba żyje obok mnie, ale jeśli nie będę z nią spędzał czasu, nigdy jej nie poznam. Bez modlitwy życie się nie zmieni.