Posted by & filed under .

Kiedy fetyszem staje się samorealizacja i własne szczęście, bez względu na koszty jakie poniesie otoczenie, bycie drugim nie wydaje się atrakcyjne. Mam być pierwszy, najszybszy, najbardziej błyskotliwy, najlepszy. Jednak tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na luksus bycia drugim. Oni należą do Boga.