Posted by & filed under .

To nie pierwszego, ale właśnie drugiego dnia Bóg stworzył niebo. Może dlatego, aby pokazać, że dla Stwórcy to właśnie druga pozycja jest uprzywilejowana? Izaak, czyli ten, który odziedziczył bogactwo duchowe ojca, był drugim, a nie pierwszym, synem Abrahama. Pierworodny Izmael go wyśmiewał. Jakub, drugi syn Izaaka, dalej zaszedł niż zdrowy i pewny siebie Ezaw. W rodzinie Jakuba błogosławieństwo Boga spadło na Józefa (znienawidzonego przez braci), a nie na pierworodnego Rubena. Zlekceważony przez Samsona i zapomniany przez własnego ojca Dawid zostaje królem Izraela, mający się za ostatniego celnik jest wyróżniony przez Jezusa, a ktoś „o nieczystych wargach” jak Izajasz, zaliczony zostaje do najwybitniejszych proroków. Podobnie było z osamotnionym i pogrążonym w depresji Eliaszem, który ukrywał się przed Izebel.