Posted by & filed under .

Wyłącz facebooka, muzykę, wszystkie okna w internetowej przeglądarce, nie sprawdzaj maili co siedem minut, nie szukaj w telefonie nowych smsów. Najlepiej zamknij nawet ten tekst. Nie rób nic, a już po chwili doświadczysz braku. Wytrzymaj. To bardzo cenne doświadczenie.