Posted by & filed under .

Chrześcijanin nie jest optymistą, ale realistą. Optymista uzależnia swoje szczęście od tego, że będzie lepiej, chrześcijanin nie musi czekać na lepszy moment, on może być szczęśliwy już teraz, nawet pośród niepowodzeń. Człowiek wolny w Bogu nie czeka na lepsze czasy, dla niego każdy moment jest szansą.