Posted by & filed under .

To może wydać się brutalne, ale Ewangelia w żadnym miejscu nie mówi, że mam być kochany przez ludzi. Nie mam żyć po to, żebym był kochany, ale żebym działał i kochał. Dobry Pasterz duszę swoją daje i niczyjej krwi nie przelewa. Tylko Chrystusową, albo swoją własną.