Posted by & filed under .

“Zawrotna kariera sumienia” – pierwsza Katecheza Warszawska