Posted by & filed under .

Wielcy pielgrzymi. Sapieha – pielgrzymka, która skończyła się ekskomuniką