Posted by & filed under .

Dziś nazwa ulicy prowadzącej od Twierdzy Antonii w kierunku Bazyliki Zmartwychwstania nosi łacińską nazwę Via Dolorosa. Kolejne stacje wiodą przez wąskie zabudowania Jerozolimy, przez arabski bazar. Wygląd miasta przez wieki uległ licznym zmianom i przebudowom / fot. Judyta Pudełko PDDM