Posted by & filed under .

W VI w. w miejscu pałacu arcykapłana powstaje kompleks klasztorny, który upamiętnia proces Jezusa przed Sanhedrynem i zaparcie się Piotra (por. Mk 14,53-72). Rekonstrukcja kościoła ma miejsce w średniowieczu, a obecny powstaje w 1931 r. Na zdjęciu Kościół św. Piotra o pianiu koguta / fot. Judyta Pudełko PDDM