Posted by & filed under .

Święta Katarzyna ze Sieny. Patronka pojednania