Posted by & filed under .

Przypowieści – Jezusowy styl. Miłosierny Ojciec i jego synowie (Łk 15,11-32)