Posted by & filed under .

Oczekiwania wobec Jezusa: Słowo ciałem się stało… pod rzymską okupacją