Posted by & filed under .

Naród wybrany. Bracia, ojcowie, kuzyni