Posted by & filed under .

“Na chorych ręce kłaść będą…”