Posted by & filed under .

Litania Loretańska. Modlitwa szturmowa