Posted by & filed under .

I znów jesteśmy o jeden most dalej