Posted by & filed under .

“Jak będzie w niebie?” – rozwiązanie konkursu na pytania “bez odpowiedzi”