Posted by & filed under .

Wierni w Kościele św. Dominika w centrum Meksyku oddają cześć Chrystusowi przez pocałunki i dotykanie płaszcza figury
©Corbis/FotoChannels