Posted by & filed under .

Ostatnie słowo, ostatni gest