ZSRR
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Białoruś, Ukraina, Armenia, Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan - we wszystkich tych krajach mieszkają katolicy, często Polacy, potrzebujący wsparcia i modlitwy....

Ukraina, Białoruś, Kazachstan – tam też mieszkają katolicy

17. września - pamiętamy!
"Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł. I święcić będą nam potomni, po pierwszym września - siedemnasty". Pamiętajmy o dramacie Polsk...

17 września – pamiętamy!

Z okazji przypadającej 7 listopada br. setnej rocznicy wybuchu rewolucji październikowej przypominamy o ogromnych ofiarach jakie poniósł Kościół rzymskokatolick...

Prześladowanie Katolików w Rosji. Setna rocznica rewolucji

- O drodze do kapłaństwa w ZSRR, rosyjskim prawosławiu oraz Akcji Narodowej Pokuty z okazji 100-lecia rewolucji październikowej - opowiada KAI o. Gieorgij Kocze...

“Chcemy obudzić sumienia Rosjan!” (WYWIAD)

Msze św. w intencji Ojczyzny oraz poległych jej obrońców, pokazy rekonstrukcji historycznych, wystawy i składanie kwiatów - upamiętnią w całym kraju 78. rocznic...

78. rocznica wybuchu II wojny światowej

Historycy przypominają, że zbrodnia katyńska miała na celu wyeliminowanie elity narodu polskiego. Dziś mija 77. lat od rozpoczęcia rozstrzeliwań przez NKWD blis...

77 lat temu rozpoczęła się zbrodnia katyńska

Jest niemal pewne, że Władimir Putin został ochrzczony przez ojca obecnego patriarchy moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla. Prezydent Rosji opowiedział o tym w fil...

Władimir Putin został ochrzczony przez ojca patriarchy Cyryla

We Lwowie przed kościołem św. Antoniego odbyła się w niedzielę 3 lipca akcja społeczna na rzecz odzyskania przez parafię budynku dawnej plebanii i klasztoru. Mi...

Ukraina: protest lwowskich katolików

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Msze święte, pokazy filmów dokumentalnych, liczne wystawy i wieczory poetycko-historyczne, spotkania ze świadkami historii oraz szeroko zakrojona kampania infor...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zabić Boże Narodzenie. Poradnik
Wybrane wyjątki z przemówienia (stenogram z nagrania) Tow. przew. C. Cronsberga - Krasnego wygłoszonego podczas posiedzenia "Miedzynarodówki". Warszawa 1947. Pr...

Zabić Boże Narodzenie. Poradnik

Reagan, Wojtyła i Stocznia Gdańska
Chcę – powiedział Reagan do Jana Pawła II – aby Wasza Świątobliwość wiedział, jak głęboko przeżywamy sytuację w Ojczyźnie Waszej Świątobliwości. (…) Nasze sympa...

Reagan, Wojtyła i Stocznia Gdańska