Unia Europejska
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Unia Europejska w swym obecnym kształcie zawdzięcza swoje istnienie przede wszystkim wizji i głębokiemu zaangażowaniu polityków działających z pobudek chrześcij...

Święci założyciele zjednoczonej Europy

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Europa

Od Europy zyskaliśmy chrzest, kulturę chrześcijańską starszą o 1000 lat od naszej oraz organizację życia społecznego a także uniwersytety. Wnosimy zaś do Europy...

Przewodniczący Episkopatu: Polska zawsze była w Europie

Nie można wykorzystywać uchodźców do tego, by pokazać, że jesteśmy podzieleni. Nie można “używać” uchodźców do tego, by pokazać, kto jest do kogo w kontrze. Nie...

Nie ma podziału w Kościele w sprawie uchodźców

To nie strach przed obcymi, tych Polacy od wieków mieli u siebie – to lęk przed tłumami roszczeniowo nastawionych ludzi, którzy już na wstępie nie okazują szacu...

Uchodźcy i Migranci. Dwie narracje

„Chrześcijaństwo może jeszcze wiele dać Europie” – napisał w nocie dla włoskiej katolickiej agencji SIR przewodniczący Parlamentu Europejskiego w dwa dni po his...

Przewodniczący PE: Chrześcijaństwo może dać Europie bardzo dużo

Szefowie państw i rządów państw członkowskich UE spotkali się dzisiaj z Papieżem Franciszkiem. Przybyli do Watykanu w przeddzień 60. rocznicy podpisania Traktat...

Papież do przywódców UE: Jaka jest nadzieja jutrzejszej Europy?

We wtorek 14 marca o godz. 9. 30 rozpocznie się na UKSW sympozjum: „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”. Jego organizatorem...

Zjednoczona Europa – pomysł polityków, kandydatów na ołtarze

Do troski o jedność wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej oraz życia na co dzień Ewangelią, Franciszek zachęcił pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej aud...

Papież zachęca Polaków do troski o chrześcijańskie dziedzictwo Europy

W Strasburgu 24 stycznia zapadł wyrok w sprawie, gdzie kluczowy element stanowiła praktyka określana mianem surogacji. Europejski Trybunał Praw Człowieka swoją ...

Trybunał Praw Człowieka o matkach zastępczych

Krzyż pokoju, wykonany przez uczniów z technikum mechaniki precyzyjnej w austriackim Wels dla Parlamentu Europejskiego i przekazany do Brukseli przez europarlam...

PE: krzyż z Austrii „znowu na właściwym miejscu”

Uznania w prawie unijnym, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny domagają się twórcy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Mama, Tata i Dzieci"...

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny