senat
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
- Świat religii wydaje się być niezrozumiały bez świętowania Niedzieli, które odnawia tożsamość, pozwala przeżywać tradycję i wiarę - mówił ks. prof. Ivica Žiži...

Człowiek pracy nie ma czasu na świętowanie

- Dziś rodzina znajduje się pod różnymi formami nacisku. Zachód chce zniszczyć rodzinę, uważa, że ma prawo dyktować jak ma wyglądać rodzina i społeczeństwo - mó...

Od rodziny zależy przyszłość świata

Reprezentujące lewicę i nurt liberalny ugrupowania hiszpańskiego Senatu zgłosiły wniosek o usunięcie wszelkich symboli religijnych z izby parlamentu, a także za...

Walka z symbolami religijnymi w Senacie Hiszpanii

Zarówno posłowie, jak i senatorowie RP są przekonani o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny. Sejm i Senat w oddzielnych uchwałach podjął de...

Rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej

Kard. Nycz: „Bliscy ofiar mają prawo stawiać trudne pytania”
- Nawet w wigilijny wieczór nie da się wziąć "w nawias" spraw wokół nas - powiedział podczas opłatka w Senacie RP kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski ż...

Kard. Nycz na spotkaniu opłatkowym w Senacie

Senatorowie podjęli dziś uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci– św. Brata Alberta Chmielowskiego, która przypada 25 grudnia. Senat oddaje hołd pamię...

Senat uczcził św Brata Alberta w 100. rocznicę śmierci

- Życzę ciszy, w której można usłyszeć człowieka najbliższego - mówił kard. Kazimierz Nycz podczas opłatkowego spotkania w Sejmie RP. Tradycyjnie metropolita wa...

Kard. Nycz na spotkaniu opłatkowym w Parlamencie

Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Po podliczeniu głosów w większości stanów kandydat republikanów ma już 279 głosów elektorskich ...

USA: Donald Trump wygrywa wybory

"Mieszko i Dobrawa" - nowe dzwony na 1050. rocznicę Chrztu Polski
Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych izb Sejmu i Senatu, zwołane dla uczczenia jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i początków p...

Historyczne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego

Senat RP za ratyfikowaniem Konwencji "antyprzemocowej"
Senat RP głosami Platformy Obywatelskiej opowiedział się 5 marca za ratyfikowaniem "antyprzemocowej" Konwencji CAHVIO. Teraz dokument trafi do prezydenta Bronis...

Senat RP za ratyfikowaniem Konwencji “antyprzemocowej”

Kolejna senacka komisja wnioskuje o odrzucenie konwencji antyrodzinnej
Obradująca dziś rano senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła większością głosów wniosek o odrzucenie Konwencji Rady Europy o zapobie...

Kolejna senacka komisja wnioskuje o odrzucenie konwencji antyrodzinnej